Exercitii practice

ÎNŢELEGEREA IMPACTULUI PE CARE ÎL AU ALEGERILE NOASTRE

20190525_182413.jpg

Alegerile pe care le facem ne afectează stările de dispo­ziţie şi modul în care ne vedem pe noi înşine. Ele influenţează calitatea relaţiilor cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu lumea. Fiecare acţiune determină apariţia unei reacţii de aceeaşi amplitudi­ne, dar de semn opus; aceasta este legea cauzei şi a efectu­lui. Nici o acţiune nu trece neobservată. Putem să ne păcălim, spunându-ne că acţiunile noastre nu au nici o importanţă – în special dacă ştim că nimeni nu ne vede. Dar toate alegerile noastre au o influenţă asupra viitorului. Dacă ne uităm la oa­menii care au făcut ceva important la nivel mondial, vedem că toţi au adoptat soluţii pline de curaj. Vedem că ei au luat acele decizii cu claritate, certitudine şi hotărâre. S-au educat în a lua decizii care nu erau întotdeauna uşor de luat. Acţiunile le-au alimentat forţa vitală, ţelurile propuse şi visurile. De fiecare dată când luăm o decizie care nu este în concordanţă cu do­rinţele inimii noastre, nu numai că ne îndepărtăm de ceea ce spunem că dorim de la viaţă, dar ne şi blocăm forţa vitală -acea forţă interioară, unică, ce ne ţine în viaţă din punct de vedere spiritual şi fizic.

Atunci când punem Întrebările Potrivite şi facem alege­rile potrivite, ne alimentăm forţa vitală. Cu câţiva ani în urmă, într-un weekend petrecut la o întâlnire condusă de Ammachi – o indiancă – liderul spiritual al unui număr mare de oameni de pe tot globul, am înţeles semnificaţia acestei forţe vitale, aşa cum n-o mai făcusem până atunci. Eram total epuizată şi hotărâsem să-l iau şi pe fiul meu, Beau; aveam intenţia de a mă cufunda adânc în interiorul meu. Ştiam că trebuie să fac unele schimbări în viaţă, dar nu ştiam sigur ce era greşit, ce ar trebui să fac, sau în ce direcţie să mă îndrept. Un weekend de rugăciune şi de meditaţie părea să fie exact tonicul de care aveam nevoie pentru a mă lămuri în privinţa schimbărilor pe care trebuia să le fac.

Când am ajuns acolo, am intrat într-o sală imensă. M-am aşezat împreună cu alte câteva sute de participanţi şi am în­ceput să meditez, îmi era greu să mă concentrez. Adevărul es­te că eram atât de dezechilibrată, încât nu puteam să stau în­tr-un loc. Decât să continui să fiu agitată în interior, am prefe­rat să mă plimb prin jurul hotelului. Mă simţeam atât de bine afară. Ciripitul păsărelelor, vântul care-mi atingea faţa şi pe ca-re-l auzeam foşnind prin copaci, erau exact ce-şi dorea sufletul meu. Treptat am început să mă relaxez şi să mă adaptez la rit­mul natural al locului. Apoi, am observat că, la înserat, toată lu­mea ieşea afară pentru o meditaţie. Am găsit un loc pe o ban­că şi m-am alăturat celorlalte persoane din grup.

După ce am închis ochii si mi-am îndreptat atenţia către respiraţie, am simţit cât de superficial respiram – era doar o şoaptă faţă de ceea ce trebuia să fie un curent puternic şi con­tinuu de aer. Am continuat să mă relaxez şi mi-am promis să uit de tot ce ştiam şi simţeam. Singura dorinţă era să ies din starea mea, pentru a putea primi îndrumarea pe care ştiam că o aveam la dispoziţie în prezenţa acestei femei divine şi a unui grup de căutători spirituali ca şi mine. Când, într-un final, am reuşit, am avut o viziune minunată, în interiorul minţii, am văzut-o pe Ammachi intrând în conştiinţa mea. Am respirat adânc, pentru a absorbi înţelepciunea pe care o primeam si am simţit cum inima mi se deschidea larg, în faţa adevărului clin spusele ei.

în meditaţie, am auzit-o spunând că nu voi putea să-mi continui activitatea de profesor, dacă nu făceam unele schim­bări majore în viaţa mea. Mi-a spus că eram epuizată, că-mi lipsea puterea si vitalitatea de a continua în acelaşi ritm. Apoi, rni-a arătat o imagine care mi-a schimbat viaţa definitiv, în me­ditaţie, a arătat spre abdomenul meu inferior şi mi-a spus: ..Fiecare dintre noi purtăm o flacără. A ta este foarte mică. Este numai o licărire.” Mi-a spus că alegerile pe care le făceam nu-mi alimentau focul interior ci, dimpotrivă, îi dimi­nuau puterea. Apoi am văzut imaginea unei flăcări puternice.

Era un foc aprig, viu. Esenţa lui era viguroasă, strălucitoare si puternică, de culoarea aurului, a chihlimbarului, în combina­ţie cu roşu. Această flacără interioară sănătoasă, plină de forţă vitală, era mult diferită faţă de cea pe care tocmai o văzusem în mine, care era şovăitoare, mică şi slabă. Esenţa focului meu era firavă, timidă si obosită. Arăta ca şi când urma să se stingă, dacă nu mai puneai câţiva buşteni pe foc.

Pe măsură ce am ascultat mai atent, am auzit ceea ce astăzi consider că au fost cele mai importante informaţii pe care le-am primit vreodată.

Toţi avem o flacără internă care este păstrătoarea forţei noastre vitale. Fiecare alegere pe care o facem, ori aduce mai multă forţă, întărind, aprinzând si hrănindu-ne flacăra, ori di­minuează această forţă, micşorând intensitatea flăcării şi re-ducându-i puterea.

Atunci când focul interior este viu, ne simţim puternici si încrezători. Avem puterea şi curajul de a spune adevărul, ca si umilinţa de a cere ce ne trebuie. O flacără sănătoasă ne um­ple minţile cu imagini clare şi cu inspiraţie şi ne oferă tăria de a ţine cont de visele noastre şi de a le urma. Atunci când ne alimentăm focul din interior, putem vedea cu foarte mare cla­ritate şi putem acţiona fără să ne abatem din drum. O flacără puternică ne împinge spre stări de conştiinţă mai înalte, acolo unde sălăşluiesc iubirea de sine şi libertatea emoţională.

Însă atunci când flăcările sunt mici, suntem vulnerabili, firavi şi slabi. Suntem temători, susceptibili si îngrijoraţi şi ne îndoim de propriile noastre puteri. Atunci când flăcările nu au fost îngrijite şi hrănite, căutăm cu disperare împlinire în lucru­rile din exteriorul nostru, încetăm să mai comunicăm cu cei­lalţi, fiindu-ne teamă că nu merităm să fim iubiţi si fericiţi. Atunci când flăcările noastre sunt slabe, nu avem un sistem defensiv apt să lupte cu boala, îndoiala, grija, lipsa de apreci­ere faţă de propria persoană, dependenţa sau critica. Atunci când flacăra noastră este mică aşteptăm ca alţii să ne alimen­teze focul, pentru că noi nu am făcut-o. Un foc mic este slab si cade pradă dialogurilor negative continue, care se infiltrea­ză în minţile noastre.

Este important de ştiut faptul că starea şi intensitatea focului nostru îi afectează şi pe cei din jur. O flacără mică pro­voacă îngrijorarea celorlalţi, în acelaşi mod în care ne-am simţi obligaţi să avem grijă de un foc care e pe cale să se stingă. 6 flacără interioară intermitentă ne impune să căutăm modali­tăţi pentru a o înteţi şi a o revitaliza. Putem să lăsăm nesupra­vegheat un foc care de-abia mai pâlpâie? Putem să-l ignorăm mai mult de câteva minute? Nu, dacă vrem să-l menţinem aprins. Un foc cu izbucniri intermitente riscă să se stingă, în timp ce o flacără sănătoasă se înalţă spre cer, arde strălucitor şi deţine suficientă putere pentru a rămâne aprinsă, chiar şi atunci când vântul bate în rafale.

Flăcările noastre sunt esenţa noastră. Atunci când sunt bine alimentate, ele menţin intensitatea focului. Dar flăcările noastre interioare trebuie îngrijite şi protejate. Trebuie să le onorăm, să avem grijă de ele şi să le hrănim, pentru a le păs­tra forţa. Sarcina noastră este de a proteja aceste flăcări, ştiind că ele sunt forţa noastră vitală, spiritul nostru şi păstrătoarele divinităţii noastre.

Acum o să vă spun ceva care o să vă trezească la reali­tate: alegerile ne influenţează comportamentul şi acţiunile. Fiecare alegere, ori pune lemne pe focul nostru interior, ori îl stropeşte cu apă, diminuându-i astfel forţele. Dacă vrem să strălucim în toată lumina noastră, dacă vrem să ne exprimăm în mod autentic şi dorim ca forţa să ne propulseze scopurile în lume, sarcina primordială trebuie să fie aceea de a ne men­ţine focul interior – forţa noastră vitală – cât mai puternic.

Acum aş vrea să vă imaginaţi că singurul lucru pe care-l aveţi de făcut, în viaţa asta, este să îngrijiţi această flacără in­terioară, s-o menţineţi aprinsă şi activă. lmaginaţi-vă că nu aveţi absolut nimic altceva de făcut, decât să luaţi zilnic, săptă­mânal, lunar şi anual hotărâri care să protejeze acel foc.

Imaginaţi-vă cum vă îngrijiţi de intensitatea acestui foc, Ştjind că el şi numai el, vă poate oferi toată iubirea, banii, sănătatea, siguranţa, împlinirea şi pacea pe care o doriţi. Cel mai probabil veţi fi foarte, foarte atenţi la acest foc şi veţi face alegeri care vă vor spori puterea şi vă vor îmbunătăţi viaţa pentru a vă menţine forţa vitală, lată câteva exemple de alegeri care vă micşorează lumina si apoi câteva exemple de alegeri care vă înteţesc focul.

Alegeri care vă micşorează lumina:

Să staţi în preajma unor persoane care vă critică si nu vă pot vedea măreţia

Toate acţiunile pe care le faceţi pentru că „ar trebui să”

Toate acţiunile pe care le faceţi pentru că „trebuie să”

Tot ceea ce facem pentru că percepem o obligaţie

Încercarea de a fi „drăguţi” cu ceilalţi

Încercarea de a obţine aprobarea celorlalţi

Lipsa de comunicare

Să te minţi pe tine însuţi

Bârfa

Lipsa de punctualitate

Nepăsarea faţă de sentimentele celorlalţi

Actul de a vă compara cu alţii

Judecarea propriei persoane

Judecarea celorlalţi

Să nu vă bucuraţi de ceea ce aveţi

Să aşteptaţi ca ceilalţi să vă facă fericiţi

Să trăiţi cu teamă

Să nu aspiraţi către succes

Să vă gândiţi că alţii sunt mai buni decât voi

Să renunţaţi la puterea voastră în favoarea altora

Să vă ignoraţi dorinţele cele mai profunde

Să cheltuiţi peste posibilităţi

Să mâncaţi mult

Să fiţi prea indulgenţi cu voi înşivă

Să vă pierdeţi timpul

Să nu acceptaţi complimentele care vi se fac

Să încercaţi să păreţi ceea ce nu sunteţi

Să nu vă impuneţi prin stabilirea de limite clare

Să nu aveţi suficient timp pe care să-l petreceţi singur
cu voi înşivă.

să nu vă manifestaţi iubirea pentru familia voastră

Să nu vă recunoaşteţi meritele

Să vă obosiţi până la epuizare

Să nu vă ascultaţi vocea interioară.

Alegeri care vă înteţesc focul:

Să manifestaţi empatie faţă de ceilalţi

Să vă rezervaţi timp pentru propria persoană

Să petreceţi timp cu cei pe care îi iubiţi

Să vă observaţi reuşitele

Să vă odihniţi

Să vă distraţi

Să vă jucaţi

Să faceţi exerciţii fizice

Să mâncaţi bine

Să vă cheltuiţi banii într-un mod înţelept

Să faceţi planuri de viitor

Să staţi în preajma oamenilor care vă oferă inspiraţie

Să vă rezervaţi timp pentru a vă hrăni spiritual

Să acţionaţi în interesul vostru şi al comunităţii

Să vă apreciaţi ca persoană

Să fiţi cinstit cu voi înşivă şi cu ceilalţi

Să vă respectaţi cuvântul

Să vă plătiţi facturile la timp

Să daţi dovadă de compasiune

Să fiţi apropiat de cei pe care îi iubiţi

Să faceţi dragoste

Să faceţi opere de caritate

Să le spuneţi celorlalţi ce mult înseamnă ei pentru voi

Să faceţi ce vă place

Să perseveraţi în a vă împlini visele

Să faceţi alegeri care să corespundă cu ţelurile voastre

Să dansaţi

Să iertaţi

Să vă asumaţi responsabilitatea

Să căutaţi ceea ce este bun

Să căutaţi ceea ce este corect

Să vă faceţi treaba bine

Să fiţi aproape de copiii voştri

Să ţineţi la partenerul vostru

Să-i ascultaţi pe ceilalţi din inimă

Să primiţi dragostea ce vi se oferă

Să oferiţi putere celor din jurul vostru

Să permiteţi celorlalţi să colaboreze cu voi

Să creaţi un sistem de sprijin puternic

Să spuneţi adevărul

Să învăţaţi să spuneţi nu, atunci când este cazul

ALIMENTAREA FOCULUI VOSTRU INTERIOR

Cât de puternic este focul vostru interior? Este el plin de viaţă, animat vioi? Poate lumina cerul? Când intraţi într-o ca­meră, ceilalţi vă simt prezenţa, focul interior? Sau, vă luptaţi în fiecare zi încercând să înţelegeţi cum să aveţi parte de mai mult succes, mai multă iubire, mai mulţi bani, de un corp mai frumos si de mai multă recunoaştere din partea celorlalţi? în­cercaţi să manipulaţi lumea pentru a vă înteţi focul? Sau, staţi la căldura propriului vostru foc interior?

Acestea sunt întrebările pe care trebuie să vi le puneţi înainte de a merge mai departe. Acesta este momentul să spuneţi adevărul. Priviţi-vă îndelung şi cu sinceritate si întrebaţi-vă: „Sunt eu ceea ce doresc să fiu? Mă simt puternic în interi­orul corpului meu? Alegerile pe care le fac, sunt ale unei per­soane care are un foc interior intens, sănătos, sau sunt alege­rile cuiva al cărui foc dă semne de oboseală?”

Avem nevoie de propria noastră căldură şi de a tuturor celorlalţi. Trebuie să ştim că fiecare dintre focurile noastre este bine îngrijit şi supravegheat. Nimeni nu câştigă, atunci când până şi numai unul dintre focurile noastre interioare nu este îngrijit sau, chiar mai rău, se stinge.

TREZIREA DIN MODUL DE FUNCŢIONARE PE PILOT AUTOMAT

Pentru a ne alimenta focul interior, trebuie să ne trezim şi să facem, în mod conştient, fiecare alegere. O alegere con­ştientă reflectă angajamentele cele mai înalte si care sunt în directă concordanţă cu perspectiva pe care o avem referitor la viaţa noastră. Atunci când facem alegeri conştiente, luăm în considerare efectul pe care-l vor avea acţiunile noastre asupra vieţii noastre, în ansamblu. Ne gândim destul de mult unde ne vor purta propriile alegeri şi impactul pe care-l vor avea asupra viitorului nostru.

De fiecare dată când alunecăm în subconştient şi uităm dorinţele cele mai profunde, intrăm într-o transă automată, căzând înapoi în programele şi tiparele din trecut. Această transă este ca şi cum ai merge pe pilot automat: nu e nevoie de nici un efort, sau de gândire.

Este transa negării.

Această transă ne şopteşte la ureche: „Nu contează. Doar de data asta mai procedez aşa. încep de mâine. De fapt, nu vreau asta cu adevărat. E în regulă, nimeni nu va şti. ” Vocea acestei transe ne încurajează să o luăm pe calea cea mai uşoară. „Nici o grijă!”, ne spune ea, pe măsură ce ne îndepărtăm de la calea visurilor noastre şi ne întoarcem pe calea trecutului, ce ne poartă paşii în cerc. Transa negării ne poartă de la un moment la altul, de la o zi la alta si de la un an la altul – în timp ce visele şi vieţile ni se transformă în nişte scuze repetitive, pe drumul nostru spre niciunde.

– Debbie Ford

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.